جزایر پالم

جزایر پالم

جزایر پالم از بهترین جاذبه های گردشگری دبی به شکل یک درخت نخل هستند که از یک تنه، یک تاج با ۱۷ ساقبرگ و یک جزیره هلالی پیرامون که به شکل یک موج شکن ۱۱ کیلومتری است، تشکیل می شن…

جزایر پالم

جزایر پالم

دیدگاهتان را بنویسید

X